Sunlight

Hlasovanie bolo ukončené

Výhercovia súťaže

Oblasť západné Slovensko: OZ Pre Prírodu
Oblasť stredné Slovensko: OZ ZAŽIAR
Oblasť východné Slovensko: Gréckokatolícka charita Prešov

Západ

1. Národný trust n.o.

Za tento projekt nie je možné hlasovať. Organizácia odstúpila zo súťaže.

Cieľom nášho projektu je obnoviť jeden z posledných barokových nákladných vikierov v historickom centre Bratislavy. Tento dôležitý stavebno-architektonický detail sa nachádza na meštianskom dome, v ktorom sa v roku 1815 narodil František Rómer– významný vedec a polyhistor, na ktorého sa na Slovensku neprávom zabúda. Obnovený vikier poskytne návštevníkom Rómerovho domu netradičný a v dnešnej dobe zriedkavý pohľad na strešnú krajinu Bratislavy a spolu s ďaľšími obnovenými priestormi objektu bude podávať komplexnejší obraz o niekdajšom živote mešťanov a skrášli historické prostredie nášho hlavného mesta.

2. OZ všestranko

Dajme námestiu a soche vo vnútrobloku nový impulz!

Cieľom projektu je obnova zničeného podstavca sochy na menšom námestí vo vnútrobloku na Budatínskej ulici a revitalizácie okolia sochy samotnej. V pláne je ďalej výmena pôvodného pôdneho substrátu a nahradenie novým, ako aj vysadenie záhonu trvaliek tak, aby toto námestie bolo súčasťou širšej zóny oddychu pre všetky vekové kategórie návštevníkov tohto okolia. Za podporu Vám ďakujeme!

3. OZ Pre Prírodu

Vŕbové arborétum s náučným chodníkom

V rámci projektu plánujeme v lokalite s nádhernými výhľadmi na Trenčiansky hrad obnoviť zeleň, zničenú výstavbou železničného mosta a založiť 1. Vŕbové arborétum v Trenčianskom kraji. Vysadíme 30 stromov, kvetinovú lúku a vybudujeme 200m dlhý bezbariérový chodník z recyklovaných paliet. Areál arboréta doplníme o atraktívne oázy pre vzdelávanie detí - vŕbový tunel, štrkovú záhradu pre výučbu umenia, lezeckú vežu so šmýkačkou, úkryty pre zvieratá, hmyzí hotel a vtáčie kŕmidlá. Vyrobíme aj netradičné lavičky s vertikálnymi výsadbami a osadíme 2 solárne osvetlenia. Projekt má za cieľ vznik ENVIRO-učebne na podporu vzdelávania detí už od predškolského veku. Prečo? Pretože deti sú naša budúcnosť!

4. Zoborský skrášľovací spolok

Zážitková expozícia kláštorov na Zobore

Interaktívna zážitková expozícia predstaví našu históriu. Väčšina z nás ani nevie, že pod Zoborom sa nachádzajú ruiny prvého kláštora v stredovýchodnej Európe. Benediktínsky kláštor sv. Hypolita  vznikol v 9. storočí, v čase Veľkej Moravy. Bol centrom náboženského, verejnoprávneho a kultúrneho diania. Tu sú počiatky nášho národa, našej kultúry. Benediktíni pozdvihli poľnohospodárstvo, remeslá, skultúrnili krajinu. Bola tu prvá škola, nemocnica, lekáreň. Našim cieľom je vzbudiť záujem u detí, rodičov i širšej verejnosti o našu bohatú históriu. Zážitková expozícia bude vybudovaná na ploche teraz zanedbaného tenisového kurtu, ktorý využijeme, skultúrnime  a tak prispejeme k úprave areálu Zoborského kláštora - Národnej kultúrnej pamiatky. Prosíme o podporu nášho projektu. Ďakujeme.

Stred

5. OZ Tajch

Rekonštrukcia plážového ihriska

K letným prázdninám nevyhnutne patrí šport a zábava. To by sme radi dopriali toto leto aj naším návštevníkom rekreačnej oblasti Tajch v Novej Bani na jedinom plážovom ihrisku v širšom okolí. Veríme, že spoločnými silami vytvoríme bezpečné miesto, kde budú radi tráviť  športové letné dni deti aj dospelí.Veď ako sa tu zvykne hovoriť, "Na Tajchu je veselo, na Tajchu je fajn" :) Za OZ TAJCH ďakujeme všetkým, ktorí náš projekt podporia a už teraz sa tešíme, že prídete v lete ihrisko aj vyskúšať.

6. OZ ZAŽIAR

Kvitnúca lúka v Žiari nad Hronom

Minulý rok vznikol v Žiari nad Hronom prvý mestský ovocný sad na Slovensku s rozlohou viac ako jeden hektár. Vysadených v ňom bolo 91 stromov.. V rámci nášho projektu chceme v spolupráci s mestom pokračovať k rozvoju nášho sadu a vytvoriť kvitnúce pásy z byliniek lemujúcich štrkové chodníky. Projekt zachytáva tri dôležité ciele. Prvým je výsadba liečivých byliniek v sade, ktoré budú k dispozícií školským jedálňam i verejnosti. Druhým cieľom je prostredníctvom výsadby doplniť estetickosť nášho sadu. Výsadbou zvýrazníme okraje chodníkov. Tretím cieľom je prilákanie včiel a hmyzu do sadu. Nami vybrané bylinky a sadenice svojou vôňou pomôžu k zvýšeniu opeľovania ovocných stromov v sade, ktorý slúži verejnosti.

7. Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný

Vyčistenie areálu historického pivovaru

Objekty pivovaru sa nachádzajú v dvorných traktoch domov č. 6 a 7 na Námestí Štefana Moysesa. S výstavbou objektov sa začalo v polovici šesťdesiatych rokov 19. storočia. Pivovarnícky komplex budov pozostáva zo skladov, sladovníckych humien, sladovníckeho hvozdu, varne, skladov a dielní. Objekty pivovaru sú jednou z posledných priemyselných architektúr v našom meste. Objekty pôvodného pivovaru boli dlhé roky predmetom reštitučného sporu. Aj táto skutočnosť má podiel na súčasnom stave celého areálu. Dnes je bohužiaľ celý areál pre verejnosť uzavretý a z rôznych zdrojov je nám známe, že väčšina Banskobystričanov nemá o existencii tejto technickej pamiatky žiadnu vedomosť. Vyčistením a sprístupnením historického pivovaru, inak zapísaného aj v pamätihodnostiach Banskej Bystrice, by sa tak dostal do povedomia Banskobystričanov, čo by mohlo napomôcť k záchrane cennej priemyselnej pamiatky. Získané priestory by mohli slúžiť na konanie rôznych aktivít, ktoré by v čase konania jarmoku a príležitostných trhov mohli byť prioritne zamerané na propagáciu malých remeselných pivovarov. Mimochodom, len v Banskej Bystrici sa varí pivo až v troch pivovaroch. S históriou pivovaru a s funkciou jednotlivých objektov by sa návštevníci dozvedeli z nainštalovaných informačných tabúľ.

8. Komunitná nadácia Liptov

Organizácia odstúpila zo súťaže.

Lesná pedagogika má na Liptove bohatú históriu no v súčasnosti sa vyučuje len na školách. Tvorbou náučného ekochodníka a ekoučebne by sme zabezpečili výučbu lesnej pedagogiky priamo v teréne. Cieľom plánovanej aktivity bude obnova existujúceho, no veľmi zanedbaného priestranstva Belianskeho lesoparku. Liptovský Hrádok sa pýši titulom "Mesto zelene". Preto týmto smerom chceme vyvíjať aj dobrovoľnícke aktivity. Beliansky lesopark je v správe Lesov SR, ktoré nám k našej aktivite dali podporné stanovisko a chcú otvoriť les ľuďom. Kedysi to bol priestor pre rodiny. Dnes je to len pustý zanedbaný kus lesa, ktorému chceme dať nový život.

Východ

9. MŠ Torysa

Kto je hravý, ten je zdravý – revitalizácia dvora MŠ v Toryse

Z bezpečnostných dôvodov sme na našom školskom dvore museli odstrániť staré už nevyhovujúce vybavenie detského ihriska. V súčasnosti tak deťom ostáva k dispozícií prevažne voľná trávnatá plocha , ktorá neposkytuje veľa podnetov na upevňovanie pohybových zručnosti . Dopoludňajší pobyt vonku sa preto častokrát obmedzuje na organizované prechádzky v skupine . Za finančné prostriedky, ktoré by sme získali cez tento projekt chceme zrealizovať nákup , osadenie a povrchové ochranné lakovanie detského ihriska s lezeckými stenami, hojdačkou, šmýkačkou a rebríkom. Scenériu dvora by sme doplnili výsadbou ozdobných kríkov, ktoré budú plniť účel tienidla v letných horúčavách a svojpomocne zhotovenými hojdačkami a paletovým stolíkom a lavicami.

10. OZ Strážcovia pravých pokladov storočí

Revitalizácia hradného parku v Gelnici

Hrad Gelnica chátra bez povšimnutia niekoľko storočí. Pritom je potenciálnou národnou kultúrnou pamiatkou.  Pagaštanovo – lipový park v areáli hradu Gelnica je neoddeliteľnou súčasťou historického centra slávneho baníckeho mesta. V súčasnosti hrozí nebezpečenstvo úrazu návštevníkov, ktorí s obavami prechádzajú pod vyschnutými konármi stromov. Pomocou grantu zabezpečíme inventarizáciu drevín odborne spôsobilou osobou. Následne  budeme pracovať na odstránení krovitých porastov drevín v pohľadových kužeľoch, ktoré začali intenzívne tvoriť pňové výmladky. Ruku k dielu môže pridať každý, od študentov miestneho gymnázia až po hrdých mešťanov,  ale i  návštevníkov. Dobrovoľníkov  chceme prilákať sprievodnými aktivitami (lukostreľba, občerstvenie v podobe dobových jedál, tvorivé hry pre všetkých)

11. Prešovské dobrovoľnícke centrum

Učíme sa o prírode - revitalizácia dvora MŠ v Prešove

Príležitosť učiť sa zážitkom a pozorovaním, možnosť byť tvoriví a hrať sa v prostredí, ktoré je čo najprirodzenejšie – to by malo byť poskytnuté každému dieťaťu. Vybudovaním prírodného školského ihriska chceme priniesť do mesta kúsok prírody a umožniť deťom spoznávať prírodné javy na ich dvore. Deti z MŠ na Čapajevovej ulici v Prešove budú mať po realizácii projektu možnosť vidieť, počúvať, chytať a ovoniavať prírodné zázraky každý deň priamo pod oknami ich škôlky. Motýlie záhony, bylinková špirála, drevené balačné prvky, zelené steny, prírodná zvonkohra či senzomotorický chodník vytvoria priestor, v ktorom učenie je zábava a hra je učením.

12. Gréckokatolícka charita Prešov

OÁZA POKOJA – vybudovanie rozhľadne v rámci relaxačnej cesty

Kto z nás netúži stráviť chvíľku ticha a oddychu v lone prírody? Práve takú Oázu pokoja sa snažíme vybudovať aj my. Relaxačnú turistickú trasu v obci Okružná, okres Prešov, by sme chceli spestriť 14 oázami pokoja s podnetmi na zamyslenie a odpočinutie si. Na úpätí šarišských vrchov v širšom okolí srdca Šariša, vďaka našej dobrovoľníckej aktivite môže vzniknúť ideálny priestor na oddych aj relax nielen pre rodinky s deťmi, ale každého, kto hľadá chvíľu na stíšenie. Pekné výhľady umožní pripravovaná vyhliadková veža. Ďakujeme za Vašu podporu.

Hlasovanie bolo ukončené

Hlasovanie bolo ukončené

Kúpte výrobky :

Nad 5 eur a získate
darček

Darček Darček

Vo vybraných obchodných sieťach